EHBO Vereniging Ulvenhout viert 2 oktober 65-jarig bestaan

Informele borrel voor leden, oud-leden en belangstellenden in De Pekhoeve

EHBO Vereniging Ulvenhout viert 2 oktober 65-jarig bestaan

Door Ingrid Bothe – Weekblad Nieuw Ginneken

IMG_85441 oktober bestaat de EHBO vereniging Ulvenhout 65 jaar en hier wordt natuurlijk op passende wijze aandacht aan besteed. Vrijdag 2 oktober vindt, aansluitend op de Algemene Ledenvergadering, in SCC De Pekhoeve aan de Dorpstraat 94 in Ulvenhout een informele borrel plaats voor leden, oud-leden en belangstellenden. De Ledenvergadering begint om 19.30 uur. De borrel start om 21.00 uur en duurt tot ongeveer 23.30 uur. Aanmelden voor de borrel kan via ehbo@ulven­hout.com, maar is niet strikt noodzakelijk. Belangstellenden zijn meer dan welkom.

EHBO
EHBO’ers verlenen eerste hulp bij levensbedreigende stoornissen in de ademhaling, het bewustzijn en bij shock, in afwachting van professionele zorgverleners. Daarnaast kunnen ze plaatselijk letsel (wonden), warmte- en koudeletsels, vergiftigingen en/ of elektriciteitsletsels bij slachtoffers behandelen en natuurlijk deskundige hulp alarmeren of het slachtoffer doorverwijzen naar huisarts of Spoedeisende Eerste Hulp.

De vrijwillige eerste hulp is in 1877 ontstaan in Engeland. In 1893 werd in Nederland de Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken opgericht. Om de hulpverlening in Nederland beter te laten verlopen, pleitte Prins Hendrik, echtgenoot van Koningin Wil­helmina, voor meer samenwerking tussen EHBO verenigingen en voor uniforme cursussen. In 1909 werd hiertoe Het Oranje Kruis opgericht, gevolgd door de invoering van het EHBO diploma in 1951. Een jaar na de oprichting van de EHBO Vereniging Ulvenhout dus.

EHBO VERENIGING ULVENHOUT
De EHBO Vereniging Ulvenhout (“EHBO Ulvenhout”) heeft een vierkoppig bestuur en telt momenteel 35 leden. Paul van Gils is al sinds 1993 lid en heeft sinds 1997 diverse bestuursfuncties bekleed. Na het tragische, onverwachte overlijden van Herman Veraart in 2013, heeft hij wederom de rol van voorzitter op zich genomen. “We hebben een paar moeilijke jaren achter de rug, waarin ons ledenaantal terugliep. Gelukkig gaan we nu weer de goede kant op. Ons bestuur is inmiddels weer voltallig. We hebben nieuwe cursussen kunnen geven, waar we een aantal enthousiaste nieuwe leden aan hebben overgehouden. Dankzij onze gezonde financiële positie hebben we modern materiaal aan kunnen schaffen voor onze cursussen, ondersteuning van evenementen en de herhalingslessen We hopen dit najaar een nieuwe Basiscursus EI LBO (inclusief verbandleer, reanimeren en het gebruik van AED) te kunnen geven en daarmee nog meer leden te werven. En we zijn momenteel hard bezig met het moderniseren van onze website, waarop we informatie over onze activiteiten geven.”

ACTIVITEITEN EBHO ULVENHOUT
De EHBO Ulvenhout verzorgt op kostendekkende basis diverse cursussen, waaronder een basiscursus EHBO, reanimatiecursussen en EHBO voor kinderen (voor gastouders). Verder geeft de EHBO Ulvenhout Jeugddiplo­ma EHBO-A lessen op basisschool De Klokkebei in Ulvenhout. De EHBO Ulvenhout wordt ingezet bij diverse evenementen in Ulvenhout en nabije omgeving. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de Avondvierdaagse, Carnaval, de Kermisfeesten, Koningsdag, de Sinterklaasintocht, de Spasti-fietstocht, de Ulvenhout Urban Open en diverse sportevenementen op Jeugdland. De inzet van EHBO’ers is hierbij onmisbaar en vaak ook verplicht. Een gegeven dat bij velen onbekend is. De EHBO Ulvenhout werkt overigens ook samen met andere EHBO-organisaties in de omgeving. Vooral de samenwerking met de EHBO Bavel is de laatste jaren geïntensiveerd.

OPROEP NIEUWE LEDEN
De EHBO Ulvenhout is op zoek naar uitbreiding van het aantal leden, vernieuwing en verjonging. Paul van Gils: “Voor alle Nederlandse burgers geldt de wettelijke verplichting om naar eigen vermogen (eerste) hulp te verlenen aan een medemens in nood. Maar dan moet je wel weten wat je moet doen, en – zeker zo belangrijk – wat je niet moet doen. Het kunnen verlenen van praktische eerste hulp blijft, ook in deze moderne tijd, van levensbelang. Een ambulance kan soms pas tussen de 10 á 15 minuten na een oproep aanwezig zijn. Het is dan wel van belang dat er mensen zijn die weten hoe je deze tijd het beste kunt overbruggen. Het geeft een ontzettend bevredigend gevoel als je iemand kunt helpen. Helemaal als je hiermee iemands leven hebt kunnen redden.”

Qua inzet wordt niet het onmogelijke gewaagd van EHBO leden. Paul: “De basiscursus EHBO, de meest volledige van onze cursussen, bestaat uit 12 lesavonden. Kosten bedragen EUR 175,-. Via je zorgverzekeraar kun je deze vaak (deels) vergoed krijgen. Er zijn ook minder uitgebreide cursussen. Met een diploma ben je twee jaar lid van onze vereniging en kun je, waar van toepassing, alle herhalingslessen bijwonen. Na twee jaar ga je contributie betalen.” Momenteel wordt van EHBO leden op vrijwillige basis gevraagd om minimaal twee evenementen per jaar te ondersteunen.

INTERESSE?
Voor meer informatie kunt u te­recht op http://ehbo.ulvenhout.com/. Ook kunt u voor antwoord op uw vragen contact opnemen per mail (ehbo@ulvenhout.com), of telefonisch met voorzitter Paul van Gils (076-5602385).

‘Werk EHBO’ers is flink veranderd’

Ulvenhoutse EHBO'ers van het eerste uur: Bertha van Dongen, Bets van Kuijk en Luus Voermans (vlnr). foto Frank Poppelaars/het fotoburo ;Ulvenhoutse EHBO'ers van het eerste uur: Bertha van Dongen, Bets van Kuijk en Luus Voermans (vlnr). foto Frank Poppelaars/het fotoburo
Ulvenhoutse EHBO’ers van het eerste uur: Bertha van Dongen, Bets van Kuijk en Luus Voermans (vlnr). foto Frank Poppelaars/het fotoburo ;Ulvenhoutse EHBO’ers van het eerste uur: Bertha van Dongen, Bets van Kuijk en Luus Voermans (vlnr). foto Frank Poppelaars/het fotoburo

ULVENHOUT – Nu kan iedereen makkelijk een ambulance bellen als dat nodig is, vroeger werden EHBO’ers vaak als eersten bij een ongeluk gehaald.

Het werk van EHBO’ers is in de loop der jaren dan ook veranderd, beamen Bertha van Dongen, Bets van Kuijk en Luus Voermans. De drie zijn al geruime tijd bij de EHBO in Ulvenhout, die volgend jaar zestig jaar bestaat.

In 1961 begonnen Bertha van Dongen en Bets van Kuijk met de opleiding. Enkele jaren later volgde Luus Voermans. Luus en Bertha begonnen ermee vanwege hun eigen kleine kinderen. Luus: “Ons Miranda was nergens bang van, die zat overal op en aan. Ik ben bij de EHBO gegaan omdat je minder paniekerig wordt. ”

Bets was pas 16 toen ze begon: “Ik was te jong maar wilde per se omdat ik altijd op de baan zat, ik bezorgde brood. Ik slaagde maar kreeg mijn diploma pas na mijn 18e verjaardag.” Bertha: “Voor 1980 was reanimeren en beademen geen onderdeel van de lesstof. We leerden een massage techniek, Holger-Nielsen. Door de armen van het slachtoffer te bewegen pompte je lucht naar binnen.”

De vrouwen hebben veel voorbeelden van incidenten waar ze bij uit kwamen. Vroeger gebeurde dat meer dan nu. Bijna niemand had telefoon dus een ambulance bellen was er niet bij. In plaats daarvan werden EHBO’ers van huis gehaald. Bets: ” Buurtbewoners wisten ons te wonen. Ook vreemden vonden ons dankzij een schildje naast de deur.” Volgens Bertha maakt het voor de handelingen niet uit of het slachtoffer een bekende is. Wel is het, volgens Luus moeilijker om de behandeling van een bekende over te dragen: “Je accepteert minder snel dat je niets meer kunt doen.”

Bets: “Tegenwoordig hoef je niet veel meer te doen dan stabiliseren. We hoeven bijvoorbeeld niet meer te spalken. Je stelt iemand gerust en zorgt dat-ie zo min moglijk pijn heeft.” Bertha: “Het voornaamste is het voorkomen dat iemand afkoelt.”

Bets is (net als Bertha) al bijna vijftig jaar bij de EHBO. Ze zat in het bestuur; was 27 jaar penningmeester en 30 jaar instructeur. In april kreeg ze daarvoor een lintje. De drie vrouwen vinden het jammer dat er tegenworodig mminder animo is om bij de EHBO te gaan maar realiseren zich dat iedereen het tegenwoordig druk heeft.

Bovendien betaal je lessen en contributie terwijl je niets krijgt als je als EHBO’er bij een evenement aanwezig bent; het blijft vrijwilligerswerk.  Maar de drie benadrukken dat EHBO voor de gemeenschap wel heel belangrijk is. “Evenementen kunnen niet doorgaan zonder de belangeloze medewerking van EHBO’ers.”

Bron: BN/De Stem, 18 juni 2009